Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

+Gửi các thông tin thông báo trong quá trình đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng.

+Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của Công ty đến Khách hàng.

+Nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ Khách hàng;

+Phối hợp giải quyết các vụ việc có tranh chấp, phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT HOLACAR.

+Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật khi có yêu cầu.

Khi các cá nhân đăng ký trở thành thành viên Sàn TMĐT HOLACAR, Công ty sẽ thu thập các thông tin gồm: Họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp, số CCCD/CMND, tên trên GPLX, số GPLX và liên kết email, facebook, google (nếu có).

Phạm vi sử dụng thông tin Khách hàng

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

+Phòng tránh việc người khác giả mạo, chiếm dụng và phá hủy tài khoản thành viên của Khách hàng bằng việc xác minh, xác thực nhiều thông tin để định danh Khách hàng.

+Liên hệ, hỗ trợ và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

+Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nằm ngoài mục đích xác nhận, hỗ trợ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe, cũng như cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu cá nhân của thành viên trên Sàn TMĐT HOLACAR sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp còn lại, thông tin dữ liệu cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT HOLACAR theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Tổ chức/cá nhân có thể được tiếp cận với thông tin đó

+Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

+Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.

+Đối tác có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email của khách hàng theo quy định của Sàn TMĐT HOLACR để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.

+Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, bị hack trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH HOLACAR

Địa chỉ: Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.73039886.

Email: hotro@holacar.vn

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Sàn TMĐT HOLACAR hoặc yêu cầu Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR thực hiện việc này.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn TMĐT HOLACAR được Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 03 đến Ban quản trị của Sàn TMĐT HOLACAR. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 03 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, bị hack trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của HOLACAR.

Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó  là không chính xác khi cung cấp ban đầu.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn TMĐT HOLACAR sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin theo các bước như sau:

+Bước 1: Gửi và tiếp nhận khiếu nại: Khách hàng là thành viên Sàn TMĐT HOLACAR gửi khiếu nại cho Ban quản trị Sàn TMĐT HOLACAR theo các kênh điện thoại/email hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Sàn TMĐT HOLACAR. Bộ phận CSKH của Sàn TMĐT HOLACAR có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

+Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại: Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

+Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).