Chính sách hủy chuyến

Đối với người mua:

-Sau khi đã đặt xe và trước khi đặt cọc, Người mua vào ứng dụng HOLACAR, chọn mục Hành trình, Yêu cầu sắp tới, bấm Hủy chuyến thì không mất phí hủy chuyến.

– Sau khi Người mua đã đặt xe và đặt cọc thành công, Người mua cũng vào ứng dụng Holacar, Yêu cầu sắp tới, bấm Hủy chuyến và phải chịu phí hủy chuyến theo thời điểm hủy chuyến như sau:

Thời điểm hủy chuyến Phí hủy chuyến Số tiền cọc hoàn trả
Trong vòng 1 giờ sau khi đặt cọc 0% tiền cọc 100% tiền cọc
> 3 ngày trước thời gian giao xe 30% tiền cọc 70% tiền cọc
<= 3 ngày trước thời gian giao xe 100% tiền cọc 0% tiền cọc
Trường hợp phát sinh phí hủy chuyến, Công ty sẽ trừ vào tiền cọc của Người mua và sẽ thanh toán lại khoản tiền này cho Người bán. Ngược lại, trong trường hợp Người bán hủy chuyến có phát sinh phí hủy chuyến, Công ty sẽ hoàn trả lại 100% tiền cọc và tiền phí hủy chuyến theo thời điểm hủy chuyến, được đền bù cho Người mua.

Người mua có lịch sử hủy chuyến nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản trên ứng dụng HOLACAR.

Đối với người bán:

– Sau khi đã đặt xe và trước khi đặt cọc, Người bán vào ứng dụng HOLACAR, chọn mục Hành trình, Yêu cầu sắp tới, bấm Hủy chuyến  thì không mất phí hủy chuyến.

-Sau khi Người mua đã đặt xe và đặt cọc thành công, Người bán cũng vào Ứng dụng HOLACAR, Yêu cầu sắp tới, bấm Hủy chuyến và chịu phí hủy chuyến theo thời điểm hủy chuyến  và đánh giá tín nhiệm trên hệ thống như sau:

Thời điểm hủy chuyến Phí hủy chuyến Đánh giá tín nhiệm trên hệ thống
Trong vòng 1 giờ sau khi đặt cọc 0% tiền cọc 3*
> 3 ngày trước thời gian giao xe 30% tiền cọc 2*
<= 3 ngày trước thời gian giao xe 100% tiền cọc 1*
Trường hợp phát sinh phí hủy chuyến, Công ty sẽ trừ vào tài khoản của Người bán và sẽ thanh toán lại khoản tiền này cho Người mua. Ngược lại, trường hợp Người mua hủy chuyến có phát sinh phí hủy chuyến, Công ty sẽ hoàn trả lại 100% tiền cọc và tiền phí hủy chuyến theo thời điểm hủy chuyến, được đền bù cho Người bán.

Phí hủy chuyến sẽ được cộng/trừ vào tài khoản cá nhân trên Ứng dụng HOLACAR. Trường hợp số dư tài khoản âm sẽ được trừ vào các biến động tăng cho các chuyến xe cho thuê tiếp theo.

Ngoài ra, hệ thống sẽ đánh giá Người bán theo tín nhiệm qua số sao (*) thấp tương ứng và thực hiện hủy chuyến nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản thành viên trên Ứng dụng HOLACAR.

Chăm sóc khách hàng của Công ty sẽ thông báo cho Người mua về chuyến đi bị hủy, hỗ trợ tìm chuyến xe khác và hoàn trả lại 100% tiền cọc, tiền phí hủy chuyến được đền bù (nếu có) cho Người mua.