Chính sách giao nhận

Người bán gửi thông tin xe cho thuê đến Chăm sóc khách hàng qua ứng dụng để kiểm duyệt nội dung thông tin đăng xe (hình ảnh xe, cà vẹt xe, kiểm định, bảo hiểm,…) để tiến hành đăng tải thông tin xe lên Sàn TMĐT HOLACAR cho thuê. Những nội dung vi phạm, Chăm sóc khách hàng sẽ từ chối không đăng tải lên ứng dụng.

Khi giao xe, Người mua và Người bán sẽ kí Hợp đồng thuê xe, Biên bản bàn giao xe, 02 bên kiểm tra tình trạng xe (bên ngoài, bên trong) trước khi ký Biên bản bàn giao xe.

Trường hợp giao xe không đúng loại xe (kiểu dáng, màu sắc, số chỗ,…) hoặc xe hỏng hóc mà Người mua không đồng ý nhận xe thì có quyền chụp ảnh lên ứng dụng và từ chối nhận xe, báo cho Chăm sóc khách hàng hỗ trợ theo Chính sách hủy đơn hàng do lỗi Người bán.

Sau khi kết thúc chuyến đi, Người mua bàn giao lại xe cho Người bán, 02 bên cùng kiểm tra xác nhận lại tình trạng xe, cả 2 bên cùng kí vào Biên bản bàn giao xe. Trường hợp có tranh chấp do không thống nhất về tình trạng xe khi hoàn trả thì Chăm sóc khách hàng hỗ trợ thương lượng giữa 02 bên. Nếu vẫn không thống nhất thì cùng đưa ra Tòa án để giải quyết.